torsdag 15 mars 2012

Uncle-Tvål vill ha din själ! Ehm! Jamenar dina händer.......rena....(ehem)...

Medan dagen når sitt slut sitter jag (sjuk) och ritar tvål till en kampanj som handlar om att man ska tvätta händerna ordentligt.